درمان رایگان دندانپزشکی در مناطق عشایری ماهور میلاتی + فیلم و عکس


به مدت یک ماه با حضور متخصصان دندانپزشکی طرح درمان رایگان در مناطق محروم و عشایری ماهور میلاتی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار نورآنلاین؛ پایگاه سلامت دهان و دندان در بخش ماهور میلاتی مستقر شده و تا حدود یک ماه با ویزیت و درمان رایگان به بیماران و نیازمندان خدمات ارائه می کند.

 مجمع خیرین سلامت و دانشگاه علوم پزشکی استان فارس در جهت کمک به مسائل بهداشتی و درمانی مناطق محروم این اکیپ را مستقر نموده است. با توجه به وسعت منطقه به صورت روزانه در مناطق مختلف سربند و زیربند ماهورمیلاتی این پزشکان حضور خواهند داشت.

همچنین برای ارائه هرچه بهتر خدمات مقرر گردیده که تجهیزات و لوازم مورد نیاز از دانشگاه علوم پزشکی و کادر پزشکی نیز توسط شبکه بهداشت و درمان ممسنی تامین گردد.

 


کلیپ / خدمات دندان پزشکی در ماهور

خدمات رایگان دندان پزشکی در ماهور میلاتیخدمات رایگان دندان پزشکی در ماهور میلاتیخدمات رایگان دندان پزشکی در ماهور میلاتیخدمات رایگان دندان پزشکی در ماهور میلاتیخدمات رایگان دندان پزشکی در ماهور میلاتیخدمات رایگان دندان پزشکی در ماهور میلاتیخدمات رایگان دندان پزشکی در ماهور میلاتیخدمات رایگان دندان پزشکی در ماهور میلاتیخدمات رایگان دندان پزشکی در ماهور میلاتیخدمات رایگان دندان پزشکی در ماهور میلاتیخدمات رایگان دندان پزشکی در ماهور میلاتیخدمات رایگان دندان پزشکی در ماهور میلاتیخدمات رایگان دندان پزشکی در ماهور میلاتی

پایان گزارش /224224


۲۳ بهمن ۱۳۹۶