روستای قزمزاری ممسنی هم از نعمت برق بهرمند شد


پروژه برق رسانی به روستای قزمزاری از توابع بخش مرکزی شهرستان ممسنی به اتمام رسید و در ایام الله دهه فجر رسما افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار نورآنلاین رفیعی مدیر توزیع برق شهرستان ممسنی در این خصوص گفت: این پروژه در 22 روز توسط شرکت  پویان صنعت ماهور فارس با اعتبار بالغ بر 320 میلیون تومانی صوررت گرفت.

 

وی افزود: این پروژه دارای  4 و نیم کیلومتر شبکه فشار متوسط و 500 متر شبکه فشار ضعیف درون روستا و یک  ترانس می باشد.
روستای قیزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنیلرق رسانی به روستای قزمزاری ممسنی
 

پایان گزارش /224224


۱۳ دي ۱۳۹۶