افتتاح جشنواره فیلم عمار در ممسنی


با حضور مردم مسئولین و خانواده شهدا جشواره عمار در شهرستان ممسنی رسما آغاز به کار کرد.

نورآنلاین:

جشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنیجشنواره عمار در ممسنی

پایان گزارش /224224


۱۰ دي ۱۳۹۶