شرح عاشقی ماهوری ها ، با حرکت نمادین پیاده روی در روز اربعین


امروز در روز اربعین حسینی مردم بخش ماهور میلاتی از جمله شهر بابامنیر و روستاهای مختلف به سمت حرم مطهر امامزاده بی بی حنان پیاده روی کردند.

به گزارش خبرنگار نورآنلاین، آنها این مسیر طولانی را به یاد همایش بزرگ اربعین در جاده نجف تا کربلا پیمودند. خودشان اینجا هستند اما دلشان را پر داده اند به سمت بین الحرمین، عمود به عمود جلو رفته اند و زائر شده اند ...

شاید جامانده اند از پیاده روی بزرگ اربعین امسال باشند ، اما خوب می دانند  شرح عاشقی را؛

شیدایی این جاماندگان اربعین، با پای عاشقی در مسیر دلدادگی همچون قدم زدن در مسیر نجف تا کربلا است.

این دومین سال متوالی است که مردم ماهور قدم به قدم در روز اربعین به یاد سید و سالار شهیدان تا امامزاده بی بی حنان عزاداری می کنند.

 
امید نصیبی فرمانده سپاه ناحیه نورآباد ممسنی در حشیه این همایش عنوان کرد: اربعین را باید یک همایش بزرگ تشیع دانست خوشبختانه در منطقه ماهور نیز از همان فرهنگ پیاده روی کربلا الگو گرفته شده و چنین همایش پیاده رویی برگزار می شود و برای دومین سال متوالی اجرا شد و میتواند الگویی برای کل شهرستان باشد.
 

همایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیر همایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیرهمایش پیاده روی اربعین در ماهور میلاتی بابامنیر

 
پایان گزارش /224224

 


۱۸ آبان ۱۳۹۶