سه شهردار و سه طرح متفاوت و بی نتیجه برای درخت کاری پیاده روی شهر نوپای #خومه_زار


تعریض بلوار طرح های درخت کاری در چند سال اخیر را بلعید

یکی از شهروندان خومه زاری نوشت: خومه‌زار شهر تازه تأسیسی است در شهرستان ممسنی که در تاریخ یکم آبان ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه از توابع دهستان بکش یک بخش مرکزی شهرستان ممسنی در استان فارس از روستا به شهر ارتقاء یافت.[۲]

خومه‌زار دومین شهر پرجمعیت شهرستان ممسنی پس از نورآباد مرکز این شهرستان‌است.

مردم این شهر درگذشته اکثراً لر زبان بوده‌اند، باگسترش شهرنشینی و کوچ عشایر و روستاهای محروم اطراف به خومه زار باعث تغییراتی در محاسبات این شهرشده است مثلا حال اکثریت جمعیت شهرخومه زار را ترک زبانان تشکیل می‌دهند. شهردار خومه زار جناب آقای مهندس جعفری می‌باشد.

تغییرات اساسی شهر بعد از روی کار آمدن مهندس جعفری شهردار فعلی می‌توان به بلوار کشی، میدان شهر، ایجاد بوستان، اسفالت ۹۵٪معابر و خیابان شهر، سنگ‌فرش خیابان فرهنگیان و فعالیت‌های دیگری که هنوز به اتمام نرسیده‌اند.

 

در این مدت اخیار هر شهرداری که آمده برای زیبا سازی پیاده روها و خیابان ها و فضای سبز برنامه ریزی های متعددی انجام داده است

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست. شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری و لایفنک پیکره یگانه شهر ها در متابویلسم آنها نقس اساسی را دارا می باشد که کمبود آنها می توانند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد. هدف از اقاله این مطالب ارزیابی کیفی و تدوین نقش فضای سبز در بهبود زندگی شهروندان و ایجاد آرامش خاطر در آنهاست. نتایج پژوهش ها ی شهری نشان می دهد که فضاهای سبز شهری دارای بازدهی اجتماعی و اکولوزیکی هستند که مهمترین اثر فضای سبز در شهرها ، کارکردهای محیط زیستی ، یا بازدهی اکولوزیکی آنهاست که شهر ها را برای زیستم مساعد می سازد و با آثار مخرب گسترش صنعت و حمل و نقل مقابله می کند و موجب ارتقای کیفی در زندگی شهروندان می شود . اهمیت فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می اید.

 

اما همین بلوار امام خمینی نشان می دهد بسیاری از این برنامه ریزی ها کوتاه مدت و بدون آینده نگری بوده است چرا که تمام طرح ها در تعریض بلوار از بین رفت.

 

 


۱۴ اسفند ۱۳۹۶