گزارش تصویری/ افتتاح دفتر کانون بسیج رسانه شهرستان ممسنی


نشست فعالان و نخبگان رسانه ای و آیین افتتاح کانون بسیج رسانه شهرستان ممسنی با حضور آقای مصطفی اژدری رئیس سازمان بسیج رسانه استان فارس و با مشارکت مدیران مسول، سردبیران، خبرنگاران، عکاسان خبری،فعالان و نویسندگان رسانه ای، پیشکسوتات عرصه رسانه و جمعی از مسولین شهرستان برگزار گردید.

نورانلاین:

افتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنیافتتاح کانون بسیج رسانه در ممسنی

پایان گزارش /224224


۱۳ اسفند ۱۳۹۶